Elektrolyty pre elektrochemické značenie

Elektrolyt slúži ako vodič medzi značiacou hlavou a značeným povrchom.

Pre požadovanú farbu značky na danom materiáli je dôležité vybrať správny typ elektrolytu.
Dodávame štandartnú radu elektrolytov na značenie železných aj neželezných kovov a špeciálnu radu s vysokým stupňom čistoty pre použitie v leteckom priemysle a jadrovej energetike.
Elektrolyty dodávame v litrovom balení.
Väčšina elektrolytov vyžaduje následnú neutralizáciu.

Neutralizačné roztoky


Neutralizácia zabraňuje korózii povrchu po elektrochemickom značení.
V závislosti od druhu elektrolytu použitého na značenie dodávame príslušný druh neutralizačného roztoku.
Neutralizačné roztoky sú vyrobené na báze vody a dodávame ich v litrovom balení.

Neutralizačné utierky


Pre uľahčenie neutralizácie dodávame utierky napustené neutralizačným roztokom.
Zabráni sa tým rozliatiu neutralizačného roztoku z fľaše prípadne korózii povrchu spôsobenej použitím nesprávnej tkaniny na neutralizáciu.