E-mark XL


e-mark_XL

Použite nový mikroúderový značiaci stroj firmy SIC Marking.


e-mark_XL_2

Tento stroj aj ďalšie technológie priemyselného značenia bude možné vidieť a vyskúšať na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre v dňoch 24.- 27.05.2016.
Navštívte náš stánok č. 43 v pavilóne M5!