Číslovačky

Číslovačky umožňujú pomocou otočných krúžkov so znakmi rýchlo meniť značený text.
Dodávame číslovačky s ručným, automatickým a poloautomatickým pretáčaním.
Veľkosť znakov a počet krúžkov sú voliteľné.

Číslovačky s manuálnym natáčaním krúžkov Vám ponúkame v štandardnom prevedení s krúžkami číslovanými 0-9, ale aj v prevedení, kedy krúžky môžu obsahovať iné znaky. K číslovačkám zabezpečujeme dodávku náhradných krúžkov, ponúkame tiež výrobu neštandardných číslovačiek na zákazku.

Číslovačky s manuálnym pretáčaním

Krúžky týchto číslovačiek sa pretáčajú ručne po vytiahnutí poistného kolíka.

Ručné číslovačky

Krúžky ručných číslovačiek sa pretáčajú ručne pomocou príslušných páčok.

Automatické číslovačky

Krúžky automatickej číslovačky sa posúvajú automaticky po skončení razenia vždy o jedno číslo. Rameno číslovačky pri návrate číslovačky do hornej polohy narazí na nejakú zarážku, čo zabezpečí otočenie krúžku o jeden znak.

Poloautomatické číslovačky

Poloautomatické číslovačky obsahujú aj krúžky s ručným pretáčaním aj krúžky s automatickým pretáčaním.